Menu

Betingelser weekendkurs

All ridning skjer på eget ansvar. Alle som driver med en idrett, også ridning, bør ha egen ulykkesforsikring. Foto tatt på Stall Verdens Ende vil bli brukt i Stall Verdens Endes regi på egen webside (www.stallverdensende.no) og på Facebook. Gi beskjed hvis dere ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Ved overnatting vil Stall Verdens Ende fakturere foresatte for eventuell skade på bolig utover normal slitasje.