Menu

Betingelser rideskole

Påmelding til rideskolen er bindende.

All ridning skjer på eget ansvar, både på bane og turridning. Alle som driver med en idrett, også ridning, bør ha egen ulykkesforsikring. Foto tatt på Stall Verdens Ende vil bli brukt i Stall Verdens Endes regi på egen webside (www.stallverdensende.no) og på Facebook. Gi beskjed hvis dere ikke ønsker å bli tatt bilde av.

Kan du ikke møte på timer, vil det ikke være mulig å ta igjen disse senere.

Barn i skolepliktig alder har adgang til stallene, men kan ikke gå inn i boks uten at våre ansatte, eller instruktører er tilstede.